ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 27
24670 44299
info@proteraiotita.gr